Monday, 12 January 2015

Urdu Poetry

Urdu Shayri by Mirza Ghalib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Posted by Malak                 Dayaim parha hwa tere dar par nahi ho mai                                                                                              khak aesi zindagi pe ke pathar nahi ho me                                                                                                                                                                                                                                                                   karte ho mujh ko mana qadam boos ke liye                                                                                               kya Asmaan ke bhi barabar nahi ho mai                                                                                                                                                                                                                                                                       Ghalib wazeefa khwar ho do shah ko dua                                                                                                 wo din gaye jo kehte te nokar nahi ho me ...                            

No comments:

Post a Comment